Voor de kust bij buurtschap Kreverhille is aannemer Van Oord voor Provincie Zeeland volop aan het werk voor een van de buitendijkse natuurherstelprojecten. Het uiteindelijke doel is dat de inham in de zandplaat (Platen van Ossenisse) zich vult met zand en voedselrijk slib, waardoor 37 hectare waardevolle getijdennatuur ontstaat.

In april en mei is het middenstuk van de Scharrendam over een lengte van honderdvijfentwintig meter met circa tweeënhalve meter verlaagd, waardoor de stroming van het water veranderdt. Vervolgens zijn in de verlaging vijf zinkstukken van geotextiel met daarop bundels van wilgentakken neergelegd. Daarop is een laag breuksteun aangebracht, zodat deze de bodem beschermt tegen de sterke stroming van het water en erosie.

Op dit moment is de aannemer bezig met het aanleggen van twee hoogwatervluchtplaatsen met grove breuksteen aan weerszijden van de verlaging. Deze hoogwatervluchtplaatsen hebben een lengte van circa 50 meter en een breedte van circa 55 meter vanaf de bodem. Tijdens hoog water zijn dit veilige plekken voor vogels om bijvoorbeeld uit te rusten.

De laatste stap is het plaatsen van een palenrij op de Platen van Ossenisse. Zoals het er nu naar uit ziet wordt deze gerealiseerd in juni 2021.

scharrendam 1 small scharrendam 2 small scharrendam 3 small