Het is zover. Het buitendijks natuurherstel Ossenisse gaat op 28 april as. van start. Hierbij is het
belangrijk te weten dat een stukje van het buitendijks fietspad van 4 - 15 mei afgesloten zal zijn.

Provincie Zeeland werkt samen met Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Dit gebeurt door getijdennatuur (met eb en vloed) te ontwikkelen, vooroevers te verstevigen en voedselrijke slikken te creëren voor vogels. Ook worden twee hoogwatervluchtplaatsen aangelegd waar vogels een veilige (rust)plek hebben tijdens vloed. Het buitendijks natuurherstelproject Ossenisse in de gemeente Hulst is één van deze locaties, zie kaart hieronder. Dit werk start dinsdag 28 april 2020 met het verlagen van een deel van de bestaande Scharrendam en wordt uitgevoerd door aannemer Van Oord. De aannemer voert de werkzaamheden aan de strekdam grotendeels uit vanaf het water. Het materiaal wordt bovendien aan- en afgevoerd via het water. In februari 2020 vond een informatieavond over de geplande werken plaats in Hof ter Nesse te Ossenisse. De Provincie Zeeland gaf daar de nodige uitleg.

kaart locatie buitendijks natuurherstelproject ossenisse
Kaart: Locatie buitendijks natuurherstelproject Ossenisse

In de periode van maandag 4 mei 2020 07.00 uur tot vrijdag 15 mei 2020 19.00 uur (of zoveel eerder als het werk klaar is) worden circa 5 zinkstukken met de hand gemaakt. Dit zijn gevlochten matten van wilgenhout op geotextiel. De aannemer heeft voor dit werk diverse locaties bekeken en de meest geschikte plek hiervoor is op de dijk langs de Westerscheldeoever direct ten westen van de radartoren van Ossenisse. In tegenstelling tot eerdere berichten is het daarom nodig om gedurende deze periode het buitendijks fietspad over een lengte van circa 1 kilometer af te sluiten met hekwerk. 

vaarroute vluchtplaatsen natuurherstelproject

Foto:
-De rode lijn is de locatie van de bindplaats van de zinkstukken
-De rode stippellijn geeft de vaartroute aan
-Het gele gedeelte is de te verlagen Scharrendam met aan weerszijden de hoogwatervluchtplaatsen

Hoe wordt een zinkstuk gemaakt?
Het maken van een zinkstuk gebeurt in de volgende stappen:
Stap 1: Het geotextiel wordt met de hand op maat gemaakt. Met behulp van een handnaaimachine worden de verschillende stroken geotextiel aan elkaar bevestigd.
Stap 2: De wilgentakken worden met de hand op bundels geknoopt en vastgemaakt aan het geotextiel.
Stap 3: Het zinkstuk worden met behulp van een werkschip in het water getrokken en naar de verlaagde strekdam gesleept.
Stap 4: Het zinkstuk met breuksteen wordt aangebracht op het verlaagde gedeelte om de bodem onder het water te beschermen tegen stromingen en erosie.

Contact
Aannemer Van Oord voert in opdracht van Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland in de Westerschelde op twaalf locaties werkzaamheden uit ten behoeve van het versterken van vooroevers en het herstellen van buitendijkse natuur. Eén van deze locaties is Ossenisse. Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met de projectorganisatie van Natuurpakket Westerschelde van Provincie Zeeland. Tijdens werkdagen bereikbaar via onder andere e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Actuele informatie leest u op de website www.zeeland.nl/natuurpakket

Omleidingsroute fietsverkeer
Het zal voor het publiek interessant zijn de werken op afstand te volgen. Het fietsverkeer moet echter rekening houden met een korte omleidingsroute binnendijks (via Zeedijk) en wordt geadviseerd de gele borden met daarop het symbool “fiets” te volgen. Bij slecht weer en/of onvoorziene weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Zie bijgevoegd verkeersplan met naam Omleiding fietsers t.b.v. Ossenisse 1.0.

Zie voor meer informatie het kaartje hieronder.

>LdB<
fietsroute small