Wij stellen ons voor!

De 2 kleine kernen liggen vrijwel tegen elkaar aan en hebben een gezamenlijk aantal inwoners van circa 330 inwoners. Wij zijn een zeer levendige gemeenschap, met veel jonge gezinnen en actieve burgers. Het is plezierig wonen zo dicht bij de Westerschelde en het rustige achterland van de gemeente Hulst.

Ossenisse en Zeedorp zijn kleine kernen in Zeeuws-Vlaanderen. Prachtig gelegen aan de Westerschelde en omringd door dijken. In de zomer heeft het grote aantrekkingskracht op dagjesmensen die naar de zandplaten en strandjes komen. In de omgeving zijn er overnachtingsmogelijkheden bij recreatiebedrijven.

Centraal in het dorp staat een kerk (Stichting Voormalige Kerk Ossenisse), waar regelmatig tentoonstellingen worden georganiseerd. Midden in het dorp staat het Dorpshuis Hof ter Nesse met daaromheen een parkje inclusief speeltuin voor de kleinsten. Wekelijks of maandelijks maken veel groepen gebruik van dit Dorpshart. Aan de achterzijde van de kerk, naast het dorpshuis, is er een café/restaurant gevestigd. In ‘t Schallemaaj worden wekelijks optredens georganiseerd. Daarnaast zijn er op deze locatie ook dorpsactiviteiten te vinden zoals de dorpskeuken, het koor en een orkest.

We hebben een actieve dorpsraad. Zij wordt gesteund door een paar werkgroepen. De dorpsraad en deze werkgroepen werken samen aan de leefbaarheid van Ossenisse en Zeedorp. Een mooi voorbeeld hiervan is de realisatie van het nieuwe dorpshart. Na oplevering van dit project, leverde de gemeenschappelijke inzet van de bewoners hieraan, zelfs het winnen de Zeeuwse prijs ‘Kern met Pit’ op. En daarna ook nog een landelijke nominatie. Hieruit voortvloeiend zijn er sinds 2018 tal van nieuwe activiteiten opgezet.

We komen regelmatig in het nieuws; sla er google maar eens op na. Er is door VPRO zelfs een driedelige documentaire gemaakt door Hans Heijnen: ´Het geheim van Ossenisse´. De documentaire gaat over ons dorp en de bewoners.

Ossenisse en Zeedorp tellen meer dan 20 bedrijven. Er heerst ondernemerschap in deze gemeenschap.

Het carnavalsfeest wordt in Ossenisse-Zeedorp wel heel bijzonder aangepakt. Er is er namelijk een Raad van Elf die alleen uit vrouwen bestaat! De jaarlijkse carnavalsoptocht in ons dorp wordt 1 week later dan het landelijke carnaval gevierd. Houd de agenda in gaten.