Werkgroep Dorpshart

De werkgroep Dorpshart is een organisatie overstijgende groep die is opgericht om het terrein rondom het dorpshuis van Ossenisse een nieuw gezicht te geven. De groep wordt geleid door mensen uit de besturen van Hof ter Nesse en de Dorpsraad.

Met verschillende samenstellingen in leden (en een kleine vaste kern) probeert de groep het proces steeds weer een stadium verder te krijgen met behulp van de deskundigheid van de diverse dorpsgenoten en externe partners.

Na de realisatie van een mooi park, een parkeerplaats, een prachtig plein en nog meer, zijn er nog diverse ideeën die in de toekomst kunnen worden uitgewerkt.
De werkgroep coördineert ook 'Groene Vingers', een groep vrijwilligers die om de woensdag het park onkruidvrij houdt.

Naast het Dorpshart, is er ook zorg voor de zogenoemde 'Dorps-ver-gezichten'. Dat zijn de prachtige uitkijkpunten op en langs onze geliefde dijken. Deze worden onderhouden door vrijwilligers.

2013

2013 was het jaar dat het ons gelukt is om een start te maken met het uitvoeren van de plannen van het dorpshart!

Hoe zat het ook al weer

Tijdens brainstormsessies met de titel “geef uw dorp een nieuw gezicht” in een jaarvergadering van de dorpsraad in 2009. Daar is het idee geboren voor een herinrichting van het terrein van Hof ter Nesse. Vier mensen zijn daarna aan de slag gegaan en hebben 3 ontwerpen gemaakt.

Met de verworven financiele toezeggingen heeft de werkgroep Dorpshart een nieuwe impuls gekregen en gaat het project een volgende fase in. In deze vooral uitvoerende fase is de medewerking van alle dorpsbewoners is zeer gewenst.

Foto´s 2013 op facebook

Inleiding

Tijdens de jaarvergadering van 2009 is de werkgroep dorpshart opgericht. In deze werkgroep zijn drie ontwerpen gemaakt voor een nieuw hart in het dorp.