De speeltuin bij Hof ter Nesse is een leuke, centraal gelegen plek voor peuters, kleuters en schoolkinderen om lekker te hollen, te klimmen, te schommelen enz. Eind 2019 keurde de gemeente Hulst de bestaande klimtoren met glijbaan af en stelde gelukkig meteen budget beschikbaar voor een nieuwe. De klimtoren is immers erg populair bij de jonge gebruikers van Ossenisse-Zeedorp.

De werkgroep Dorpshart ging meteen aan de slag om de juiste vervanger te vinden. Er zijn daartoe diverse aanbieders van professionele speeltoestellen benaderd. Bij de uiteindelijk gemaakte keuze is gelet op degelijkheid van het toekomstige speeltoestel en is er gekeken of het aanvullend zou zijn op de reeds aanwezige speeltoestellen, of het geschikt is voor diverse leeftijdsgroepen én of het binnen budget past.

In maart wordt het nieuwe toestel geplaatst, het oude speeltoestel is inmiddels verwijderd.
De werkgroep is nog in onderhandeling met de gemeente om aanvullend een duikelrek met verschillende hoogtes te plaatsen. Dat is een vaak geuitte wens van jeugdige duikelaars.

We hopen op veel speelplezier.

<LdB>

boomhut yalp 
foto by Yalp