Om een idee te geven hoe het nieuwe pleintje van ons Dorpshart er straks uit komt te zien, is hier een schetsje.
Na een succesvolle Klus en Kuisdag, met medewerking van vrijwilligers en de gemeente Hulst is het oude pleintje gesloopt en bouwklaar gemaakt.
Inmiddels is er een opdracht verstrekt aan de aannemer die naar verwachting in week 29 en 30 de bestrating zal gaan leggen. Hierbij is het nodig om mee te werken met vrijwilligers, om binnen het budget te blijven. Iedereen die een paar uur kan vrijmaken is zeer welkom. Elke dag is er zo'n twee man of vrouw nodig om te 'opperen' en hand en spandiensten te leveren. Opgeven kan alvast bij Ineke Elbers (0114 68 1931) die een rooster zal maken. Meer informatie zal volgen en op onze facebookpagina staat steeds alle actuele informatie. Samen staan we weer voor de uitdaging om er een prachtig plein van te maken.