Inleiding

Tijdens de jaarvergadering van 2009 is de werkgroep dorpshart opgericht. In deze werkgroep zijn drie ontwerpen gemaakt voor een nieuw hart in het dorp.

 

Stand van zaken dec 2010

De werkgroep bestaat uit Patricia Seij, Wim van Baarle, Luc Ingels en Jos Huijgens.

Naar aanleiding van een discussie op de laatste dorpsraadvergadering is er het idee ontstaan ook voor Ossenisse een ‘droomtraject’ te ontwikkelen. Zo’n traject houdt in dat je vanuit de gemeenschap een visie opstelt wat er te verbeteren valt aan de leefomgeving in het dorp, en dan vervolgens met de gemeente gaat kijken of, en zo ja, hoe, dit traject kan worden verwezenlijkt. Om hiervoor een eerste opzet te maken is de werkgroep dorpszicht opgericht, welke een plan gaat maken om het aangezicht van ons dorp te verbeteren. De nadruk hierbij ligt op het terrein rondom ‘Hof ter Nesse’ en de daaraan grenzende stoepen en parkeerplaatsen.

De werkgroep heeft tot nu toe een aantal keren vergadert, en het resultaat is dat er nu drie ideeën liggen. Elke idee bevat zijn eigen invulling van het terrein, maar in alle gevallen staat een plein (een soort dorpsplein eigenlijk) centraal. De verschillen zitten hem in de locatie van de parkeerplaatsen, en invulling: wordt er rekening gehouden met (kleine) kinderen, of spelen die juist een hoofdrol.

Alle drie de plannen zullen nu verder worden uitgewerkt door een professional, waarna het in de bedoeling ligt deze plannen bij de volgende Dorpsraad te presenteren. Inwoners van Ossenisse kunnen dan hun mening geven, en er zal op de een of andere wijze ook de mogelijkheid geboden worden hiervoor stemmen uit te brengen. Het is goed mogelijk dat niet één specifiek plan wordt gekozen, maar dat er een definitief plan wordt gemaakt met elementen uit alle drie de gepresenteerde mogelijkheden.

Het verdere aangezicht van het dorp, zoals de entree vanuit Kloosterzande en Zeedorp, wordt voorlopig niet meegenomen. Enerzijds vanwege tijdgebrek van de leden, anderzijds omdat de leden van mening zijn dat dit een lagere prioriteit heeft.

Presentatie Jaarvergadering 2011

Plan A

Dit plan kenmerkt zich door vooral veel open ruimte: een sportveld ter grootte van twee tennisvelden waarop natuurlijk allerlei activiteiten mogelijk zijn, zoals ook bv nest als afgelopen jaar een kamp voor de kinderen van het dorp. Daarnaast is er een ruim plein met een kiosk welke gebruikt kan worden voor bv een optreden. De achterzijde van de kiosk kan dienen als informatiebord. Net als in de andere plannen is ook hier rekening gehouden met extra parkeerruimte. Deze komen aan de Kipstraat zodat ouderen dicht bij de ingang van HTN kunnen parkeren, en wat ook het eventueel laden en lossen van spullen voor HTN en het dorpsplein gemakkelijk maakt. Verder is er een speeltuin, een tennistafel, en zijn er veel zitplaatsen. Kortom, een plein met veel mogelijkheden voor jong en oud met volop ruimte voor activiteiten.

Plan A

 1. SPORTVELD (20 x 45 m)
 2. TERRAS t.b.v. tent & activiteiten
 3. TAFELTENNISTAFEL
  Betonnen tafel
 4. SPEELTUIN
 5. MARKTPLAATS
  Met picknicktafels, bankjes, etc
 6. KIOSK OP MARKPLAATS
  Aan straatzijde een mededelingenbord
 7. KUNSTWERK
  Ossekop
 8. EXTRA PARKEERRUIMTE
  Aan de Kipstraat
 9. GROENSTROOK
  Bossage

 

Plan B

Het meest opvallende in dit plan is dat de parkeerplaatsen geplaatst zijn achteraan.( wel een flinke bossage als scheiding naar de huizen toe) Dit heeft als grote voordeel dat het uitzicht op het terrein en het dorpshuis en de Kipstraat mooi, overzichtelijk en vriendelijk blijft door al het groen en de leibomen. De gasten kunnen dan via een verlicht pad naar het dorpshuis wandelen. Er is ook een mooi overzicht op de speeltuin voor de kleintjes. Verder blijft er een overzichtelijk veld waar allerhande activiteiten op plaats kunnen vinden.

Plan B

 1. SPORT EN SPEL
  Met doeltjes en bascktbaltoestellen. Ook ruimte voor een verplaatsbare muziekkiosk
 2. TERRAS t.b.v. activiteiten
 3. JEUX DE BOULLE-BAAN
 4. SPEELTUIN
 5. KUNSTWERK
  Ossekop Met zitbankjes
 6. EXTRA PERKEERRUIMTE
  Enkel parkeerplaatsen aan de Lageweg verdwijnen t.b.v. de nieuwe inrit
 7. GROENSTROOK
  Bossage. Ook veel groen en bomen rondom het hele terrein

 

Plan C

Het plan bevat ruimtes voor vele doeleinden. Men kan er spelen in de speeltuin, voetballen op het grasveld en verdwalen in het doolhof. Het is mogelijk er te kamperen en een dorpsfeest te organiseren. Het vele groen geeft het een natuurlijke uitstraling die ook aantrekkelijk is voor fietsers om te picknicken. De parkingen zijn buiten het gebruiksterrein zodat ze ten alle tijden beschikbaar zijn. Kortom veel mogelijkheden.

Plan C

 1. SPEELVELD
  Met natuurlijke goals / speelelementen
 2. TERRAS t.b.v. activiteiten
  Alles zoveel mogelijk in een cirkelvorm
 3. JEUX DE BOULLE-BAAN
 4. SPEELTUIN
 5. DOOLHOF
 6. WANDELPAD
  Waarlangs aan beide zijde leibomen
 7. KUNSTWERK
  Ossekop
 8. EXTRA PARKEERRUIMTE
  Aan de Kipstraat
 9. FIETSENREK
 10. GROENSTROOK
  Bossage

 

Nieuw dorpshart in Ossenisse

Het nieuwe dorpshart van Ossenisse krijgt een doolhof en een jeu de boule-baan. Althans, daar gaat de voorkeur naar uit van de meerderheid van de bezoekers van de onlangs gehouden jaarvergadering. Het plan van Patricia Seij is daar gekozen tot het beste ontwerp.

In totaal waren er drie plannen ingediend. De ontwerpers hielden ieder een toelichting. De zestig aanwezigen hebben vervolgens in groepjes de voor- en nadelen van elk van de plannen besproken. Al die opmerkingen en suggesties worden de komende tijd geïnventariseerd om te bezien welke bruikbaar zijn, en welke afvallen.

Die inventarisatie wordt uitgevoerd door Ineke, Arga en Wilma, waarna de kwaliteitscommissie zich erover kan buigen.

Inloopavond maandag 27 mei 2013 19:30u.

Tijdens deze avond kunnen jullie zien wat er van de plannen geworden is en wanneer wat uitgevoerd gaat worden. Veranderingen aan de Kipstraat, veranderingen aan de Lageweg. Zeker voor aanwonenden en gebruikers een
aanrader om te komen kijken. Kleine aanpassingen of keuze in materiaalgebruik is hier en daar nog bespreekbaar.

De financiering is rondgekomen onder de voorwaarde dat het “hele dorp” er achter staat en mee doet. Het is daarom erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor het meebouwen! Voor iedere bewoner (jong, oud, groot, klein, man en vrouw) is er een klus. Velen van jullie hebben zich al ingezet en we rekenen erop dat jullie dit blijven doen: een mooi dorpshart en de gezelligheid/saamhorigheid van het samen doen is
de beloning.

Op de inloopavond hangt er een overzichtje van mogelijke klussen voor
vrijwilligers, en een planning van de meewerkdagen.

De aftrap vrijdag 21 juni 2013 19:30u.
Samen met bewoners en genodigden maken we onder het genot van een drankje een symbolische start met het project. Hier hopen we jullie weer allemaal te ontmoeten en laten we o.a. aan de financiers zien dat het hele dorp er klaar voor is en meedoet.

De eerste meewerkdag zaterdag 22 juni 2013
Op deze dag gaan we onder deskundige leiding klussen verdelen en aan de slag met zoveel mogelijk mensen. De dag start om 9:00u. bij Hof ter Nesse.

Wat ging er aan vooraf?
In 2009 werd tijdens de jaarvergadering duidelijk dat de bewoners een verfraaiing van het plein en veld bij Hof ter Nesse wilden. Een werkgroep heeft in 2011 drie ontwerpen gepresenteerd en de bewoners hebben de plannen met punten en opmerkingen beoordeeld. Een projectgroep heeft vanuit alle opmerkingen en waarderingen een nieuw plan laten maken met de hoofdlijnen van het meest gewaardeerde ontwerp.
Na toegezegde financiële bijdragen van:
● Pop2,
● gemeente Hulst
● de Rabobank
En de praktische hulp van:
● KNHM/Arcadis
● H4A
gaan we binnenkort beginnen aan de uitvoering.

Wat voor vrijwilligers hebben wij nodig voor de
eerste meewerkdag van 22 juni?
Opvang voor de kinderen Beeldend kunstenaar Luc Ingels wil voor de kinderen een workshop geven (anderhalf
uur): wat komt er kijken bij het maken van een kunstwerk voor het hart van Ossenisse. Wie wil er kinderopvang regelen voor andere uren?

Eten en te drinken
Wie zetten zich in om in te kopen, te bereiden en of te verdelen?

Gereedschap
Het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk eigen gereedschap en beschermingsmiddelen mee brengt.
We willen het binnenkomend gereedschap verzamelen, registreren, uitreiken en weer innemen. Ook voor het repareren, vervangen en schoonmaken van gereedschap zoeken we vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn ook nodig voor het verwijderen van struiken, grond, tegels en asfalt en voor het wegbrengen en opbergen. Ook zoeken we hulp voor het weghalen van hekken en palen. Kom dus allemaal en steek je handen uit de mouwen! Intekenen op de flip-overs tijdens de inloopavond Zoals jullie zien er is veel werk te doen. Laten we het met zijn allen waarmaken!

In deze nieuwsbrief (oktober 2013)

 • Tweede meewerkdag komt eraan!
 • Stand van zaken project Dorpshart
 • Nieuw dak voor dorpshuis Hof ter Nesse
 • Werkgroep en meedenken Kiosk
 • Ideeën voor directe omgeving van het kunstwerk

Doe zaterdag mee op de 2e meewerkdag voor het Dorpshart!

Na het succes van de eerste meewerkdag, is het nu tijd voor de tweede! Komende zaterdag 26 oktober verwachten wij weer veel Snissers die de handen uit de mouwen willen steken om mee te werken aan het nieuwe dorpshart. Het gaat deze keer vooral om het weghalen en sorteren van tegels en stenen en om het verwijderen van struiken en grond. Neem materiaal mee; kruiwagens, schoppen, een koevoet en werkhandschoenen. Van al dat werk krijg je honger en dorst , dus is er catering. Daarvoor zoeken we nog enkele vrijwilligers, evenals voor de kinderopvang. Wie zelf nog struiken wil hebben, kan zich melden. De meewerkdag begint om 9.00 uur bij Hof Ter Nesse. De derde meewerkdag is op zaterdag 16 of 23 november. Dan leggen we tegels en stenen.

Het Dorpshart, hoe staat er ermee?

Vraagt u zich af hoe het er met dat nieuwe dorpshart voor staat? Nou, op de eerste meewerkdag, drie maanden geleden, hebben we zo hard gewerkt, dat het veld klaar ligt voor de aannemer. Er is onderhandeld over offertes, en de bouwvak zat er tussen. Ook de zomervakantie, het geregel achter de schermen en de vernieuwing van het dak van Hof ter Nesse kostten tijd. Dan lijkt het misschien alsof er niets gebeurt. Maar niets is minder waar. De opdracht aan de aannemer is nu verleend. Die gaat aan de slag nadat wij, en u dus, komende zaterdag de voorbereidingen hebben gedaan op de tweede meewerkdag. Help alstublieft mee: Om het mooie plan uit te voeren, doen we zoveel mogelijk zelf. Uw hulp is daarbij hard nodig!

Nieuw dak voor dorpshuis Hof Ter Nesse.

Zoals we hebben kunnen zien is het nieuwe dak voor Hof Ter Nesse klaar. Het bouwbedrijf (IZV) is zo’n 6 weken bezig geweest om het dak te vernieuwen. Ook werden er zonnepanelen geplaatst. Hiermee worden o.a. de lantaarnpalen op het terrein verlicht. We hopen ook aanzienlijk te kunnen besparen op onze energiekosten door isolatie van het dak. Verder waren we genoodzaakt – op eigen kosten- een nieuwe c.v. -installatie aan te schappen, omdat de oude installatie aan vervanging toe was. Het dak wordt volledig gefinancierd door de gemeente Hulst, de provincie Zeeland (via een ESF-subsidie) en een bijdrage van het Oranjefonds. Na deze renovatie van het dak zullen we er de komende winter weer droog en warm bij zitten en is het doorregenen van het dak voorbij.

Kom met ideeën voor kiosk!

In het plan voor het nieuwe dorpshart staat ook dat er een kiosk komt op het terrein. Daarbij wordt gedacht aan een open podium voor muziekvoorstellingen, voor prijsuitreikingen, voor een buitenborrel, voor zang en dans. Maar misschien heeft u wel heel andere -en nog betere- ideeën. Laat ze horen! Wij nodigen iedereen uit om hierover mee te denken en mee te praten. Binnenkort komt er een bijeenkomst over. We kunnen dan ook nagaan of en hoe we die kiosk samen kunnen maken, al dan niet met begeleiding van professionals. Zo kunnen we stap voor stap weer samen aan de slag om het dorpshart nog fraaier te maken.

Denkt u ook mee over inrichting pleintje?

In het plan voor het Dorpshart is op de hoek van de Lageweg en de Kipstaart een ‘pleintje’ voorzien. Dat wordt aangekleed met een beeldhouwwerk, een bank, met groen en met een informatiebord. Later ook met een jeu de boules-baan en een sportgelegenheid. We gaan proberen om ook hiervoor subsidie te ontvangen. Denkt u ondertussen vast mee over de uitvoering?

EUROPESE GEMEENSCHAP- ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

 

Nieuwsbrief als .pdf