Melodie: Van verre gekomen (Ambras)
Tekst: Anita Valckx

 

Zijje gheboren op de Snis, of weunde al een tijdsjen ´ier, 
Verblijfd ´ier op de camping of komd´ier voor ouw plezier.
Genieten van ´n fietstocht of un wandeling naar ´t strand,
iederêên è toch mee Snis un êêl sterken band.

Melodie: Van verre gekomen (Ambras)
Tekst: Anita Valckx
Zang: Frank van Driessche

 

Zijje gheboren op de Snis, of weunde al een tijdsjen ´ier, 
Verblijfd ´ier op de camping of komd´ier voor ouw plezier.
Genieten van ´n fietstocht of un wandeling naar ´t strand,
iederêên è toch mee Snis un êêl sterken band.

Refrein: (2x)
Ons durpshart Ter Nesse,
edd´ un kronkelund pad,
en sonnepanêlen, op ut nieuwe dak.

De slogan, aggu´t nog nie wist, "Dwjès as un kapmes zijn´z op ´t Snis".
Eten nieuwe putetters as het Snisse kermis is.
De Road van Elf zijn vrouwen, mee Margaretha as prinses,
en da maokt ons durpken tot een eel grôôt succes!

Mee sijn allen ´ier tesamen, op ut grôôt openingsfeest,
is ut goed vertoeven, en genieten wij ut mêêst,
content over van alles , wa dat ´ier al is geschied,
en da iederêên nog lank, ´ier veel van geniet.

Veel vrijwilligers ielpen mee, aan ´t nieuwe durpshart bij "Ter Nes",
ghû keud´ier kommen kijken, ´t resultaot is opperbest.
Hartelijk dank aan de sponsors, die gul gaven aan ´t project,
En ons durpshart, ´iermee wel ´eel goed hebt gespekt!

Ossenisse, 22 augustus 2014