Met de verworven financiele toezeggingen heeft de werkgroep Dorpshart een nieuwe impuls gekregen en gaat het project een volgende fase in. In deze vooral uitvoerende fase is de medewerking van alle dorpsbewoners is zeer gewenst.

 

Met stadsomroeper Jan en wat dorspgenoten is een nieuwsbrief rond gebracht in de kernen van Ossenisse en Zeedorp. In de nieuwsbrief staat informatie over de inloopavond (27-5-2013), de feestelijke aftrap (21-06-2013) en de eerste meewerkdag (22-06-2013).

Nieuwsbrief

In de onderstaande pdf bestanden staan de twee plattegronden die gebruikt zijn tijden de inloopavond:
Basisontwerp
Matenplan

BndeStem Spectrum over het dorpshart
BndeStem Spectrum over het dorpshart vervolg