2013

2013 was het jaar dat het ons gelukt is om een start te maken met het uitvoeren van de plannen van het dorpshart!

Hoe zat het ook al weer

Tijdens brainstormsessies met de titel “geef uw dorp een nieuw gezicht” in een jaarvergadering van de dorpsraad in 2009. Daar is het idee geboren voor een herinrichting van het terrein van Hof ter Nesse. Vier mensen zijn daarna aan de slag gegaan en hebben 3 ontwerpen gemaakt.

Tijdens het dorpsfeest in 2010 tot aan de jaarvergadering 2011 waren deze te bekijken. De bewoners hebben toen een keuze gemaakt voor het ontwerp met de ronde vormen (www.ossenisse-zeedorp.nl/dorpshart). Ook hebben zij in werkgroepen de sterke en zwakke punten van alle ontwerpen benoemd. Na inventarisatie hiervan is het "definitieve" ontwerp gemaakt.
Inmiddels waren al vele vrijwilligers bezig geweest om te bedenken hoe we deze droom werkelijkheid konden maken. Vertegenwoordigers van het bestuur van Hof ter Nesse (eigenaar grond) en van de dorpsraad hebben samen de eindverantwoordelijkheid opgepakt. Na het maken van een plan van aanpak, het invullen van lastige subsidieformulieren, gesprekken en enthousiaste praatjes bij fondsen en subsidiegevers etc etc zijn we erin geslaagd voldoende geld bij elkaar te halen om de eerste fase van aanleg aan te durven.

In juni 2013 is dan de eerste mee werkdag: hoera het is gelukt met veel mensen onder een goed zonnetje zo'n start te maken dat we 2 volgende geplande dagen kunnen annuleren.
Er blijkt dan heel wat werk te zitten in het zoeken van, onderhandelen en regelen met de aannemer over het professionele werk. Gelukkig hadden we hierbij goede hulp. Inmiddels is er zowel door de aannemer als door vrijwilligers al weer verschillende dagen hard gewerkt.

2014

In het nieuwe jaar gaan wij weer verder, eerst de aannemer met behulp van enkele vrijwilligers. 29 maart is de 4e meewerkdag gepland (bestrating en beplanting), we hebben dan weer veel handen nodig.

Op de achtergrond is al veel voorbereidend werk gedaan m.b.t. het kunstwerk en speel- en sportaccomodaties.

Het is intussen een mooi traject geworden: veel bewoners (zeker zo'n 60) hebben er vanaf het begin aan mee gedaan. Een compliment voor allen die meegewerkt hebben! Het was en is leuk met zoveel verschillende mensen hieraan te werken.