Versterk de Scheldekust

Wat een verrassing. Het was weken geleden dat ik de nieuwe trap bij de dijk in Zeedorp had beklommen en nu trof ik een steiger aan waar de vlonders al gedeeltelijk op liggen en er volop aan de relingen wordt gewerkt. De lantaarnpaal en spiegel aan dorpszijde zijn al teruggeplaatst.

Eind september werden we ook al verrast. Ineens stond er met heel grote letters ZEEDORP naast de nieuwe trap. Het bleek een ludieke actie te zijn van een Zeedorp-bewoner. Of we het nou wel of niet leuk of passend vonden, het zorgde voor (meest) positieve roering. De letters zijn ondertussen weggehaald, gesommeerd door waterschap Scheldestromen.

Even bellen met Han Guiljam, uitvoerder van EVS infrabouw om te vragen of er nog nieuws voor ons is.

  • De vlonder wordt nu afgemaakt, evenals de relingen. De steiger wordt toegankelijk als dit klaar is én ook de banken geplaatst zijn. Die laten echter nog even op zich wachten.
  • Als dat gedaan is kan het tegelwerk worden afgewerkt. De voegen worden gevuld.
  • Bovenop de dijk is al een tafel met bank geplaats, er komt nog een tweede set.
  • Het dijkwerk op zich is klaar, aanleg van de fietspaden buitendijks is vertraagd i.v.m. vergunningen.

Liesbeth de Bruijn

letters zeedorp

aanbouw vlonder small

steiger schets