Het zaaltje bij ’t Schallemaaj liep woensdag 29 januari tegen zevenen weer snel vol met bewoners van Ossenisse en vooral Zeedorp, voor de nieuwe presentatie van de dijkovergang bij Zeedorp in het kader van Versterk de Scheldekust.

Eerder, in oktober 2019, hadden bewoners en architect Ro Koster samen een ontwerpschets hiervoor gemaakt. Geen groot, hoog oprijzend, drie verdiepingen hoog tellend paviljoen, een ontwerp dat eerder door de bewoners massaal was afgewezen, maar een royale trap die aan de zoute kant overgaat in een steiger die uitloopt tot boven het Scheldewater. Mét zitplaatsen.

Ro had goed geluisterd naar de ideeën en wensen van de bewoners en we waren benieuwd of hij dit goed had ‘vertaald’ in zijn nieuwe ontwerp. Ja dus. Een ontwerp met allure, maar niet grotesk. Passend bij de omgeving en de bevolking van ons Scheldedorp. Een applaus ging dan ook op.

Materialen die gebruikt zullen worden bij de aanleg van deze overgang en steiger, komen uit de Hedwigepolder. Klei voor de te bakken stenen en hout van de populieren die er gekapt zijn. Dit hout wordt middels een nieuw ontwikkeld procedé geschikt gemaakt voor gebruik in, rond en boven het Westerscheldewater. 

Of en wanneer e.e.a. door kan gaan is nog ongewis. De haalbaarheid van het project en de financieringsmogelijkheden worden momenteel verder onderzocht.
Wie in een werkgroep mee wil doen en denken hierover kan zich hier aanmelden.

OSSENISSE binnendijks2020 mini OSSENISSE buitendijks2020 mini