Maandag 28 oktober kwamen ruim dertig dorpelingen en betrokkenen naar café-restaurant 't Schallemaaj op uitnodiging van gemeente Hulst en team Project Versterk de Westerscheldekust. Door het ontwerp met dak, wat in de vorige vergadering op zoveel weerstand stuitte, werd een groot rood kruis gezet. Deze avond was een nieuwe kans om vanuit voorgaande succesvolle sessies tot een nieuw plan te komen dat zou passen bij dit dorp en haar bewoners.

Vooraf zette een medewerker van Grenspark Groot Saeftinghe in sneltreinvaart uiteen welke kansen voor ontwikkeling dit project biedt door samenwerking tussen landbouw, natuur en havengebied. Meer informatie is te vinden op http://grensparkchallenge.eu/. Direct werdt er een mogelijkheid gezien om met bewoners van Ossenisse en Zeedorp dit bezoekerscentrum en park te bezoeken. Daar horen we hopelijk meer van.

Langs de hele kustlijn wordt geprobeerd om eenheid te brengen door dezelfde materialen, maatvoering en constructiemethodes toe te passen. Zo is men bezig te onderzoeken of de klei uit de Hedwigepolder is te gebruiken om straatstenen van te bakken en de populieren die gekapt zijn als constructiehout. Een Belgisch bedrijf is bezig om dit hout proberen te verduurzamen, zodat ook bij contact met zout water dit populierenhout niet rot.

Ossenisse-Zeedorp ligt aan het uiteinde van de kustlijn die hoort bij gemeente Hulst, maar ook aan het begin en liggen er voor ons kansen om onze prachtige kustlijn op te waarderen. Zeker met het uitdijende havengebied van Antwerpen is waardevermeerdering van onze kust noodzaak met het oog op de toekomst. Met deze positieve insteek ging landschapsarchitect Ro in gesprek met aanwezigen om allerlei wensen, opmerkingen en ideeën direct te verwerken in een concepttekening. Met een historische foto van de bietenoogst bij de dijkovergang van Zeedorp, kwam er een flow op gang om een link te leggen tussen verleden en toekomst. Een mogelijk dak werd met algemene stemmen afgewezen. Er ontstonden een mooie brede dijkovergang, een even brede steiger doorlopend het water in, waar men ook  in rolstoel kan genieten van de Westerschelde. Op de Kanaaldijk een iets verhoogd 'entree' van gebakken klinkers met bankjes om de snelheid van verkeer te remmen. En ook de 'dorps-vergezichten' zoals Schulpenhoek en andere worden zo mogelijk meegenomen om langs de hele kust eenheid te verkrijgen. De avond werd met een positieve verwachting afgesloten.

Hieronder een weergave van de verschillende schetsen van deze avond.

 IMG 1969
Dijk aanzicht vanuit de Lageweg.IMG 1966
Zij-aanzicht buitendijks

IMG 1967

3D-schets binnendijks

IMG 1968

Bovenaanzicht