Beste bewoners en belanghebbenden,logo gemeente hulst

Zoals u weet zijn de Gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe samen met bewoners en belanghebbenden van de westerscheldekust eind 2017 begonnen met het vormgeven van het project “Versterk de Scheldekust’. Door uw input is het een ambitieus project geworden dat een economische, toeristische en leefbaarheidsimpuls betekent voor de streek. Samen met u zijn de onderwerpen gekozen en actiepunten geformuleerd. Een traject dat tijd kost, maar deze tijdsinvestering meer dan waard is. Ter informatie treft u in de bijlagen de plannen aan voor Ossenisse / Zeedorp die tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn geschetst.

Uit de grote verzameling ideeën en wensen is er samen met bewoners en belanghebbenden gekozen voor de volgende prioriteiten: fietspad, strandjes, ommetjes, verkeersveiligheid, dorpsentrees en het maken van overgangen tussen zout & zoet. De actiepunten die hieruit voortkomen willen we samen met u de komende jaren aanpakken. Ro&Ad architecten zijn aan de slag gegaan met een doorvertaling van de laatstgenoemde prioriteit -zout&zoet overgangen- naar bijzondere kustversterkende ontwerpen voor de scheldekustdorpen.  

In mei van dit jaar hebben we een toelichting gegeven op het ontwerp voor Ossenisse / Zeedorp. Tijdens deze terugkoppelbijeenkomst is gebleken dat voor een groot aantal aanwezigen de plannen nieuw waren en dat er twijfel ontstond of de ontwerpen voor Ossenisse/Zeedorp wel een juiste vertaling zijn van hetgeen is ingebracht tijdens de schetssessies.

Een juiste vertaling van de wensen en ideeën uit de streek is voor ons een eerste voorwaarde om het project te laten slagen. Het is echter niet de bedoeling om de gebiedsconsultatie van de laatste jaren opnieuw te doorlopen. Dit zou geen recht doen aan de tijd en energie van de mensen die tijdens alle schetssessies aanwezig waren. Wel willen we graag samen met u tot een breed gedragen plan komen waar Ossenisse en Zeedorp zich in herkennen, voor nu en de toekomst.

Om dit te bereiken nodigen wij u daarom uit om op maandag 28 oktober 2019 aan te sluiten bij de 5e (meedenk)sessie ‘Versterk de Scheldekust - Ossenisse/Zeedorp’ om 19.00 uur in ’t Schallemaaj, Kipstraat 6 in Ossenisse.

We hopen van harte op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Versterk de Scheldekust

 

Ontwerp schetsen

In de vorige schetssessies zijn de onderstaande schetsen ontstaan.

westerscheldekust binneland

westerscheldekust kust

westerscheldekust verbinding