Bestuur Dorpsraad

  Ineke Elbers, voorzitter

vacature, secretaris

Bas Janssen, penningmeester

Arnold Mannaert, lid

 

Werkgroepen en contactpersonen

Werkgroep Gluren bij de Buren
Jacques Serure

Werkgroep Snisser Courant
Peter Hiel, Margo Hermans, Petra Schelle

Werkgroep Dorpsvergezichten:
Peter Hiel, Arnold Mannaert

Werkgroep Dorpshart:
Gerard Mangnus, Ineke Elbers, Arnold Mannaert, Arga Moree

Werkgroep Groeiactiviteiten:
Ineke Elbers, Ina den Hamer, Liesbeth de Bruijn, Ellie Suijker, Marianne van de Brand, Nicol de Waal

Contactpersonen

Contact B&W van de gemeente Hulst:
Wethouder J.P. Hageman

Contact ambtenaar  wijk- en dorpsraden van de gemeente Hulst:
Samira van Dorsselaer