Vanuit de Dorpsraad willen wij u als omwonenden graag informeren over de status van de plannen van Resort Knuitershoek om 27 nieuwe woningen bij te bouwen. De eerste 18 woningen staan er al en in totaal wil men 50 woningen realiseren. Deze stukken liggen momentheel ter inzage bij de gemeente Hulst. U als omwonende kunt binnen 6 weken reageren op dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning, met een zienswijze, zoals dat heet. Uw bezwaren, inzichten en opmerkingen kunt u schriftelijk of aangeven.

Met deze link komt u bij de gemeentelijke informatie 'officiele bekendmakingen' waar u praktische informatie kunt vinden.

De Dorpsraad wijst u op uw rechten van inspraak. Zelf zijn zij diverse acties gestart in deze zaak.

resort knuitershoek 2023
foto eigendom van https://resort-knuitershoek.nl/nl/home