Tijdens de dorpsbijeenkomst afgelopen maart hebben we met een aantal mensen gekeken wat er leeft in ons dorp en wat de wensen zijn.
Hierbij waren er vier categoriën gekozen waar ieder zijn opmerkingen of ideeën aan konden ophangen.
- Aantrekkelijkheid dorp
- Informeren
- Veiligheid
- Bewegen
Op de bijgevoegde foto's is zichtbaar gemaakt wat bewoners met post-it briefjes hebben ingebracht.
Workshop JV 2022 Aantrekkelijk DorpWorkshop JV 2022 Ontmoeten en InformerenWorkshop JV 2022 Veiligheid en Actief
De Dorpsraad gaat bekijken welke actie ondernomen moet worden om deze punten in actie om te zetten.
WIl je er meer van weten of voel je je aangesproken tot een onderwerp benader dan gerust onze dorpsraadleden voor uitleg of aansluiting bij het uitwerken ervan!

jaarbijeenkomst 22De resultaten zijn verwerkt in een pdf document. Je kunt op de foto klikken om deze te downloaden en lezen.