De gemeente Hulst heeft het bestemmingsplan van de kernen van Hulst herzien. Het uitgangspunt van dit plan is dat voor alle burgers en bedrijven, onafhankelijk van locatie, dezelfde bouw- en gebruiksregels gaan gelden.

Dit plan ligt tot 8 juli ter inzage in de gemeentewinkel of is online te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder id nummer NL.IMRO.0677.bpkernen1H-001V.

bestemmingsplan 7 2021