Hierbij nodigen u van harte uit om mee te doen met onze jaarlijkse vergadering, waarbij het College van B&W weer aanwezig zal zijn.

Op dinsdag 17 maart: 19.00 uur in Hof ter Nesse, Kipstraat 12 Ossenisse.

Thema: 'Wat kunnen we concreet doen om energiezuiniger te wonen?'

Op 1 januari 2021 treedt het akkoord van Parijs in werking. Provincies en gemeentes hebben ingestemd met het Landelijk Klimaatakkoord. Gemeentes hebben aangegeven dat de afspraken haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. Er wordt hard nagedacht over hoe die doelstellingen te bereiken. Daarover is nog veel onduidelijk. Toch willen we het deze bijeenkomst met u hebben over wat wij zelf al kunnen doen. Als het niet voor het milieu is dan toch voor onze eigen portemonnee: energie zal hoe dan ook duurder worden. Wij willen u concrete handvatten bieden: soms gaat het maar om simpele dingen, waardoor u uw energie verbruik omlaag kunt brengen. Ook willen wij  u informeren over wat er is en gaat komen.

De beleidsmedewerker duurzaamheid, Stefan Fassaert heeft ons geholpen bij het vormgeven van deze avond.

Het belooft een boeiende informatieve avond te worden!

Agenda

19u00 Opening

19u05 Dorpszaken

19u15 Rondvraag

Thema energiezuinig  wonen

19u30  Inleiding (Stefan Fassaert)

19u40 Bij vier stands vindt u meer informatie over:

  • · Subsidiemogelijkheden nu en straks
  • · Warmtescan en isolatie
  • · Instelling verwarming
  • · Verlichting

20u30 Pauze

21u00 Na de pauze gaan we in groepjes uiteen en delen onze ervaringen, vragen en nieuwe ideeën

21u20 Terugkoppeling van de groepen en daarna vatten we de avond samen

21u30 Afsluiting