Klik hier om de notulen van de jaarvergadering te lezen.

Notulen jaarvergadering 2019