De dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp nodigt u van harte uit op de jaarvergadering op 19 maart in Hof ter Nesse.

Dit jaar beginnen we met een pizzamaaltijd om 17:30u. Een informeel samenzijn van het College van Burgemeester en Wethouders van Hulst met alle inwoners; ook alle kinderen zijn welkom!

Vanaf 19u bespreken we met het College van B&W de lopende zaken van onze kern. Daarna zal de Provincie  Zeeland uitleg geven over het geplande buitendijkse natuurherstelproject vlakbij de radartoren.

Welk nog te realiseren project in Ossenisse verkiest u voor de besteding van de beschikbare subsidies?                   
Tijdens deze vergadering worden  drie mogelijke projecten gepresenteerd en met de inwoners besproken. Daarna gaan we stemmen om te weten welk project de voorkeur krijgt om mee door te gaan.

Graag ontmoeten wij u op deze avond om samen de leefbaarheid van ons dorp in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Uw aanwezigheid en betrokkenheid wordt door eenieder erg op prijs gesteld.

                     Agenda

17u30   Pizza  

19u00   Welkomstwoord

             Vogelvlucht afgelopen 2 jaar                                           

19u15   Gemeente: lopende zaken in ons dorp

19u45   Provincie: buitendijks natuurherstelproject

20u15   Presentatie: 3 mogelijke dorpsprojecten

21u00   Stemming voorkeursproject

21u15   Pauze

21u30   Uitslag stemming & bespreking vervolgtraject

21u15   Rondvraag

21u30   Afsluiting