Augustus 2018

Ossenisse, Kern met Pit

Dat blijkt weer! Dit voorjaar was er een pizzaparty in Hof ter Nesse. Na afloop dachten zo’n 45 dorps-genoten mee over het vervolg van Kern met Pit. U kon dit lezen in De Snisser Courant en de nieuwsbrief. Ideeënbriefjes met antwoord op de vragen ‘Wat willen we graag in ons dorp met pit? Wat hebben we nodig? Wat kunnen we samen?’ werden ingeleverd. Zeven dames gingen aan de slag en zagen een duidelijke lijn:

  • Sport/beweging;
  • Clubs/cultuur;
  • Cursussen;

Ze maakten overzicht, namen ook bestaande verenigingen en clubs daarin mee. Verjonging van deze clubs is natuurlijk mogelijk.

De vier onderwerpen resulteerden in actie. Het wandelproject ‘Elke stap telt’ startte; zo’n 30 dorps- genoten wandelen wekelijks samen. Een heuse Volkskeuken wordt opgericht, een zangkoor start en kunst- en creatieve cursussen worden georganiseerd. Er volgt informatie over cursussen zoals yoga, start-to-run, AED-reanimatie en bewegen voor jeugd.

We hebben een bloeiend dorp en er is veel talent aanwezig. Samen realiseren we veel. Misschien denkt en/of doet u graag mee?

Infomarkt in Hof ter Nesse

Zaterdag 18 augustus wordt er een infomarkt georganiseerd met informatie, werving, nieuw leven en nieuwe activiteiten. Zowel bestaande en als nieuwe vereni-gingen kunnen zich presenteren aan inwoners van Ossenisse/ Zeedorp en omliggende polders.

Misschien wilt u eens meekoken of mee-eten bij de Volkskeuken? Of bent u geïnteresseerd in een creatieve cursus, zingt of tuiniert u graag? De energie die bewoners van Ossenisse/Zeedorp hebben, zetten we om in actie.

Een sportcoach organiseert die zaterdag een workshop sport/spel voor de jeugd.

Bestaande clubs zoals gaaibollen, schieten, kaarten, het FAC en Groene Vingers zijn natuurlijk aanwezig.

Het is een lange lijst; meer dan hierboven genoemd. Kom gewoon eens kijken en luisteren.

Wanneer
Zaterdag 18 augustus
Tijdstip
Van 16.30 tot 17.30 uur
Waar
Terrein van Hof ter Nesse

Daarna is het om 18.00 uur tijd voor een dorpsbarbecue!


Dorpsbarbecue nieuwe stijl

Bij Hof ter Nesse start rond 18.00 uur een dorpsbarbecue nieuwe stijl. Gezellig samen eten en bijpraten. Vlees en vis worden voor ons bereid en vrijwilligers van de Volkskeuken maken de salades klaar. Feiten op een rijtje:

  • Vooraf aanmelden en betalen; uiterlijke datum 12 augustus.
  • Kosten per volwassene €15,00 en per kind €7,50.
  • In het weekend van 10, 11 en 12 augustus komen de organisatoren huis-aan-huis langs in Ossenisse/Zeedorp en omliggende polders om uw inschrijving te noteren en het bedrag op te halen.
  • Of - omdat het vakantietijd is en niet ieder thuis zal zijn voor tijdige inschrijving - doet u het passende bedrag van € 15,00 per volwassene en € 7,50 per kind in een envelop, noteert daarop uw naam, adres en aantal het personen. U kunt de envelop in de brievenbus doen bij Ineke Elbers, Grindweg naar Hontenisse 10.
  • Drankjes zijn die avond voor eigen rekening.

Bent u ook aanwezig? Dat zou erg leuk zijn.

Tot ziens, tot 18 augustus!

Namens de werkgroep ‘Groeiactiviteiten’: Ineke Elbers, Ina den Hamer, Arga Moree, Liesbeth de Bruijn, Nicol de Waal, Ellie Suijker en Marianne van den Brand.