Werkgroep Verkeer

De werkgroep wijst fietser maar ook bestuurders van voertuigen op elkaars aanwezigheid op de weg. Ben zichtbaar, houd rekening met elkaar!

Nog steeds maken veel schoolgaande kinderen maar ook toeristen gebruik van een onveilige fietsroute van Ossenisse naar Kloosterzande.

S.W.O.V. (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) Rapport 2007 v.s. plannen Waterschap:

Voorstel voor een visuele aanpassing (dia 2) kwam, in 2009, samen met de plannen van het Waterschap voor een gescheiden fietspad. Hier kon toen niet van worden afgeweken, volgens ... .

Een overzicht van de dia's uit de presentatie van de werkgroep over de mogelijke opties bij het aanleggen van het fietspad van Ossenisse naar Kloosterzande.