Na het enthousiaste begin van de ‘beweegles’ op 22-4 jl. in het Dorpshart, scherpt Hulst voor Elkaar de regels aan. Sporten in groepen is nog niet toegestaan, daarom gaat Hulst voor Elkaar wat aanpassingen doorvoeren zodat er geen groepsvorming ontstaat. Ouderen die rondom het Dorpshart wonen worden gevraagd of ze voor hun huis mee willen bewegen. Op het plein zelf mogen maximaal 3 volwassenen samen sporten. Kinderen en jongeren mogen al wel samen sporten onder begeleiding, dus zij zijn van harte welkom op het plein. Hopelijk kunnen we op deze manier toch samen in beweging komen. Tot woensdag 29 april om 10:15 uur.

beweegles snis