Het wandel programma ´Elke stap telt´ is met succes afgerond.
De deelnemers gaven aan door te willen gaan met wandelen.
De meesten willen dit op hetzelfde tijdstip blijven doen.
Daarom zal er voortaan op maandagavond om 18:30 uur worden gewandeld.

Om ook anderen die op maandag niet kunnen de gelegenheid te geven te wandelen zal er 1 á 2 maandelijks een extra wandeling worden georganiseerd.
Dat zal dan op een andere dag en tijd zijn dan de maandag.
Er zal mogelijk ook worden aangesloten bij reeds georganiseerde wandelingen of de werkgroep organiseert zelf een mooie tocht.
Natuurlijk kunnen alle wandelaars meedoen.
Deze data zullen in de agenda worden gezet.
En ook als evenement op facebook verschijnen.
Er zijn geen kosten verbonden aan de wandelgroep op maandag.
De extra wandelingen zullen wellicht een vergoeding vragen vanwege organisatie of vervoer.
In het evenement zal dat duidelijk gecommuniceerd worden.

Van harte welkom om gezellig mee te wandelen.

Weet jij een leuke naam voor de wandelgroep van Ossenisse Zeedorp?