Na de winterstop starten op woensdag 16 januari de repetities weer van het Snisser koor  De Hoge Noo(d)t.
De repetities vinden plaats in 't Schallemaaj, om 20.00 uur. Ingang aan de achterzijde.

Wie eens wil komen meedoen, is welkom!