Misschien wel de vrolijkste club van Ossenisse, Koor de Hoge Noo(d)t. Met  trouwens een flinke inbreng vanuit zowel de Snis als vanuit Zêêdurp.
Ook van buiten deze twee dorpen is er een enthousiaste deelname. Meer dan 30 leden telt het koor.
Het past nog net in ’t Schallemaaj voor de wekelijkse repetities op donderdagavond. Ook daar is het altijd een gezellige boel waarbij de 3e helft nogal eens spontaan gezang oplevert.
Het repertoire voor het optreden op Concert@Zêêdurp bestaat uit populaire liedjes die de meesten wel zullen herkennen.
Een uitzondering zal het onofficiële volkslied voor het geboortedorp van De Hoge Noo(d)t zijn.
Alles lekker meezingbaar, vaak swingend of lekker dansend op het ritme van de golven van de Westerschelde.
Smeer die stembanden en zing lekker mee!
Hoge Noodt 003 kopiëren Koorpasen2