Dorpsraad

Logo Dorpsraad Ossenisse ZeedorpFijn dat u ons deel van de site wilt bezoeken. Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp behartigt de belangen van de inwoners van Ossenisse en Zeedorp.

Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp wil als dorpsraad een zo optimaal mogelijke wisselwerking bewerkstelligen tussen bewoners, gemeente en de overige instanties om bij te dragen aan het in stand houden en onderhouden van de leefbaarheid en de DNA van ons dorp.

Taken van de dorpsraad zijn onder meer het adviseren van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Hulst over zaken als ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, sport, cultuur, verkeer, vervoer, onderwijs e.d. Daarnaast moedigt de Dorpsraad activiteiten aan om het dorp leefbaar, gezellig en mooi te houden.

Voor wie zijn wij er? Voor iedereen die in onze gemeente woont of recreëert en graag wil dat we bepaalde zaken aanpakken of verbeteren. De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en wij nodigen u van harte uit mee te praten en te denken over ons dorp.

Hebt u nog tips of ideeën, laat het ons weten. Veel leesplezier, bij het bezoeken van onze site.

U kunt de dorpsraad bereiken via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We maken graag alvast bekend dat de Dorpsraad op 11 januari 2020 de nieuwjaarsreceptie organiseert.
Zoals elk jaar in ons dorpshuis Hof ter Nesse, van 15:00 tot 18:00u.
De Dorpskeuken heeft beloofd heerlijke hapjes te serveren.
U bent van harte welkom.

PERSBERICHT  Nr. 242 gemeentehulst
Datum : 16 december 2019
Van : Micaëla Boone, gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Portefeuillehouder: Wethouder Gino Depauw

ONDERWERP : HULSTER ENQUÊTE DUURZAAMHEID

De gemeente Hulst werkt aan het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. Daarin moet onder
andere naar voren komen wat als doelen worden gesteld, welke onderwerpen er belangrijk
worden gevonden en hoe hoog we de lat willen leggen. Bij het bepalen van het beleid vindt het
gemeentebestuur het belangrijk te weten hoe de inwoners en ondernemers tegen deze
vraagstukken aan kijken en wat hun mening is over de diverse aspecten van duurzaamheid.
Daarom is een enquête opgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen deze tot uiterlijk 23 januari
2020 invullen en op die manier hun mening en zienswijze laten weten.

De link kan worden ingevuld via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/duurzaamheidsbeleidhulst

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in deze 21e eeuw. Het is ook een breed begrip. Het
komt er – in het kort – op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar
in evenwicht zijn; zodat we de aarde niet uitputten en een prettige leefomgeving behouden.

Vervolgstap
Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid is een eerste stap. Op een later moment wordt
bekeken welke acties nodig zijn. Inwoners en ondernemers die mee willen werken aan het
vervolgtraject, kunnen aan het einde van de enquête hun naam en mailadres invullen. Zij
worden dan uitgenodigd voor de meedenkavond in 2020.

 

 

Klik hier om de notulen van de jaarvergadering te lezen.

Notulen jaarvergadering 2019

 

 

 

 

De dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp nodigt u van harte uit op de jaarvergadering op 19 maart in Hof ter Nesse.

Dit jaar beginnen we met een pizzamaaltijd om 17:30u. Een informeel samenzijn van het College van Burgemeester en Wethouders van Hulst met alle inwoners; ook alle kinderen zijn welkom!

Vanaf 19u bespreken we met het College van B&W de lopende zaken van onze kern. Daarna zal de Provincie  Zeeland uitleg geven over het geplande buitendijkse natuurherstelproject vlakbij de radartoren.

Welk nog te realiseren project in Ossenisse verkiest u voor de besteding van de beschikbare subsidies?                   
Tijdens deze vergadering worden  drie mogelijke projecten gepresenteerd en met de inwoners besproken. Daarna gaan we stemmen om te weten welk project de voorkeur krijgt om mee door te gaan.

Graag ontmoeten wij u op deze avond om samen de leefbaarheid van ons dorp in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Uw aanwezigheid en betrokkenheid wordt door eenieder erg op prijs gesteld.

                     Agenda

17u30   Pizza  

19u00   Welkomstwoord

             Vogelvlucht afgelopen 2 jaar                                           

19u15   Gemeente: lopende zaken in ons dorp

19u45   Provincie: buitendijks natuurherstelproject

20u15   Presentatie: 3 mogelijke dorpsprojecten

21u00   Stemming voorkeursproject

21u15   Pauze

21u30   Uitslag stemming & bespreking vervolgtraject

21u15   Rondvraag

21u30   Afsluiting