Op donderdag 20 februari as. organiseert de Provincie Zeeland een inloopavond voor bewoners en belangstellenden over de geplande werkzaamheden met betrekking tot toekomstig natuurherstel in onze kustlijn.

strekdamDeze inloopavond vindt plaats in Hof ter Nesse tussen 19.00 u en 21.00 u. U kunt die avond binnenlopen voor informatie over verschillende onderwerpen zoals planning, werkzaamheden, het onderwerp, eventuele overlast etc. Voor een gratis drankje en hapje wordt gezorgd.

Hieronder vindt u al enige info van de Provincie Zeeland over het onderwerp

1) Buitendijkse projecten   Met buitendijkse maatregelen zorgen we voor kwaliteitsverbetering van getijdennatuur. Door het aanleggen of ophogen van  strekdammen, kunnen geleidelijk gloednieuwe slikken ontstaan: stukken grond die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb. Het gebied dat zich tussen de strekdammen bevindt, slibt aan en komt hoger te liggen.
Hierdoor nemen stroomsnelheden af en is de werking van het tij gematigd. Door de vertraagde werking van eb en vloed kunnen slikken vormen. Bodemdieren krijgen de kans zich te vestigen en de voedselrijkdom van de bodem neemt toe. Zo wordt het gebied ook weer aantrekkelijker voor zoutminnende planten, vissen en natuurlijk vogels die dol zijn op de bodemdiertjes.

2) Ossenisse   De bestaande strekdam, de Scharrendam, wordt deels verlaagd om de stroming te verleggen in combinatie met het plaatsen van een palenrij op de plaat van Ossenisse. De zuidelijke rand van deze plaat hoogt hierdoor geleidelijk op waardoor een voedselrijke sliblaag ontstaat. Het materiaal dat vrijkomt bij het verlagen van de dam gebruiken we om twee hoogwatervluchtplaatsen aan te leggen. Bij Ossenisse ontstaat 37 hectare getijdennatuur.

Meer informatie vindt u op

https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurpakket-westerschelde/natuurherstelmaatregelen-middengebied-westerschelde

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s